Misyonumuz

Her Dem Kültürel ve Toplumsal Değerleri Yaşatma Derneği

Her Dem Vefa

Her Dem Faaliyet

Her Dem Huzur

Her Dem Fikir

Her Dem İletişim

Logomuzda ki her renk derneğimizin farklı bir çalışma birimini temsil etmektedir.

*HER DEM VEFA:  Logomuzun zemininde bulunan kahverengi kısım toprağı temsil etmektedir. Hayatın kaynağı, insanın yaratılış özü olan toprak, içine aldığı her tohumu en güzel şekliyle insanların hizmetine ve yararına sunmaktadır. Amacı ‘sosyal yardımlaşma’ olan bu birimimiz, hem derneğimizin hem de diğer çalışma birimlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Çalışma Alanları: Eğitim bursları, yetim çocukların ihtiyaçları, mülteci ailelere destek, Belirlenen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlar

*HER DEM FAALİYET: Turuncu renkle ellerin temsil ettiği bu birim ‘sosyal faaliyet’ birimimizdir. Her insanın elinden gelen bir iyilik vardır. Birimimizin amacı herkesin içindeki iyiliği keşfetmesini sağlayıp bunu faaliyete geçirmelerine yardımcı olmaktır.

Çalışma Alanları: Kermes, El Sanatları (Ebru, Tezhip, İllüstrasyon), El İşleri, Kültürel Geziler, Hayır Çarşıları (ikinci el eşyalarla kurulan)

*HER DEM HUZUR: Logomuzun merkezinde bulunan yeşil renk “Her Dem Huzur” birimini temsil etmektedir. Bir bireyin huzurlu olmasıyla bir aile, bir ailenin huzurlu olmasıyla bir toplum huzurlu olur. İnsani ve ahlaki değerlerimizi merkezimizde tutarak, tüm faaliyetlerimizde bu değerler çevresinde çalışmalar yapıyoruz..

Çalışma alanları: Kitap Mütalaaları. Seminerler, Manevi Destek Programları, Rehberlik ve Danışmanlık

*HER DEM FİKİR: Logomuzda bunulan sarı renk güneşi ve ‘Her Dem Fikir’ birimini temsil etmektedir. Derneğimizden iyilik adına çıkan her fikirle güneş misali başka insanların hayatlarını aydınlatmayı, onların hayatlarına dokunabilmeyi amaçlıyoruz.

Çalışma alanları: Yurt içi ve Yurt dışı Proje Çalışmalar, Sanat, Edebiyat, Kütüphane Çalışmaları, Eğitim ve  Atölyeler

*HER DEM İLETİŞİM:  Mavi Renkle temsil edilen çalışma birimi ‘Her Dem İletişim’ dir. Ayrı yerlerde olsak bile tek gökyüzü altında bir oluyoruz. Buradan yola çıkarak amacımız günümüz iletişim araçlarında  (medya, sosyal medya ve yer adresleri) iyilik için bir araya gelmektir.