Vizyonumuz

Her Dem Kültürel ve Toplumsal Değerleri Yaşatma Derneği

                                      Her Dem Derneğinin Sevgili Dostları,

               “Her an, her zaman, her nefeste, hatta kanın döndüğü her vakitte” anlamına gelen “HER DEM” adıyla insanların yüreklerine umut, yüzlerine tebessüm olabilmek umuduyla yola çıktık. Bu yolda derneğimizin amacı ve yapacaklarımız “Vizyonumuz ve Misyonumuz ne?” sorularını beraberinde getirdi.

              Aslında hepimizin niyetleri de, zihinleri de, istekleri de aynı minvalde; insan-ı kâmil olma yolunda bizi kemal noktasına getirecek olan faaliyetlerimizdir.

En basit bir yüz mimiği olan tebessümü sadaka olarak dillendiren dinimiz, tebessüm edeni mi yoksa edileni mi düşünmüştür… Aslında ikisini de…

              Başkaları için yaptıklarımızın ilk yansıması ruhlarımızadır. Sevindirirken sevinen, güldürürken gülen, yardım ederken yardım edileniz biz.

            İşte bu noktada derneğimizin amacı; hayatımızı bize bahşedilenlerin farkındalığıyla anlamlandırmak ve dokunabilecek bir elimiz varken okşanmamış bir yetim başı okşayabilmek, anlatabilecek bir dilimiz varken insanlığın sorunlarına ses olabilmek, sevebilen bir kalbimiz varken din, dil, ırk ayırt etmeksizin insanların hayatlarına dokunabilmek ve akıl edebiliyorken hala, insanlığın gittikçe kararan dünyasına, ailelerimizin, gençlerimizin maddi ve manevi sıkıntılarına çözüm olabilmektir. 

             O vakit misyonumuz ve vizyonumuz iyilik için her dem…

            

                                                                                                                 Her Dem Dernek Bşk.

F. Zahide Öztürk